Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XVII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2021

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury

Przesłuchania konkursowe odbędą się 03.10.2021r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.

Regulamin wraz z załącznikami w aktualnym brzmieniu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.zup.org.pl

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2021 r. na adres e-mail: konkurs@zup.org.pl zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu.

Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
e-mail: konkurs@zup.org.pl
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431
Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077

W razie wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią wirusa COVID-19 Konkurs może zostać przeprowadzony online.

XVII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2021
jest realizowany dzięki dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

30-lecie „Rodyny”

7 sierpnia przy świetlicy w Dubiażynie odbył się koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia działalności artystycznej zespołu folklorystycznego „Rodyna” z Dubiażyna, działającego przy Związku Ukraińców Podlasia. Jest on uznanym zespołem ludowym i jednym z najlepszych spadkobierców pieśni podlaskiej. Grupa, który istnieje od 1991 roku, kontynuuje tradycje ludowe przede wszystkim swojej wsi.

Na koncercie jubileuszowym wystąpili jubilaci oraz zaproszeni goście – „Ranok” z Bielska Podlaskiego i „Łuna” z Parcewa, a także kwartet z Siemiatycz. „Rodyna” nie tylko wykonała ukraińskie pieśni ludowe, ale także pokazała obrzęd „weczurok”. Koncertowi towarzyszyła wystawa „Rodyna 1991 – 2021”.

W koncercie wzięli udział przedstawiciele samorządów. Nie zabrakło życzeń, prezentów i „Mnohaja lita” na kolejne lata działalności.

Koncert wsparła Gmina Bielsk oraz Związek Ukraińców Podlasia.

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie internetowej:

Jubileusz 30-lecia ukraińskiego zespołu folklorystycznego „Rodyna” z Dubiażyna, 2021 rok

Warsztaty „Ranku”

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 45 osób z tanecznej grupy Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego przebywało na warsztatach wyjazdowych w Wólce Nadbużnej. Tancerze ukraińscy doskonalili swoje umiejętności taneczne pod okiem choreografa Borysa Bunia z Zori na Ukrainie.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Działalność amatorskich zespołów artystycznych” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

„Na Iwana, na Kupała”

17 lipca nad zalewem Bachmaty koło wsi Dubicze Cerkiewne w powiecie hajnowskim odbył się jubileuszowy 25. festiwal „Na Iwana, na Kupała”. To największa letnia impreza organizowana przez Związek Ukraińców Podlasia.

Rozpoczął ją „Jarmark Kupalski” z udziałem artystów z Polski i Ukrainy. Następnie odbywały się koncerty w wykonaniu artystów z Podlasia i Ukrainy. Na scenie prezentowały się przede wszystkim zespoły działające przy Związku Ukraińców Podlasia oraz inni wykonawcy z regionu, którzy mają w swoim repertuarze pieśni ukraińskie. Tradycyjnie uczestnicy imprezy mogli obejrzeć malowniczy obrzęd puszczania wianków w wykonaniu młodzieży z Podlasia. Były też fajerwerki, a także potańcówka. Zagrali HOYRAKY z Bielska Podlaskiego i THE UKRAINIAN FOLK z Górowa Iławieckiego.

Festiwal „Na Iwana, na Kupała” zorganizował Związek Ukraińców Podlasia w ramach zadania „Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Urzędu Gminy Bielsk Podlaski.

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie:

Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych, 2021 rok

„Letnie spotkania z folklorem ukraińskim”

31 lipca w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią odbyły się „Letnie spotkania z folklorem ukraińskim” zorganizowane przez Związek Ukraińców Podlasia. W programie festiwalu znalazły się warsztaty pieśni kupalskich z Elżbietą Tomczuk oraz warsztaty wyplatania wianków, prowadzone przez Irenę Kiryziuk. Następnie prezentację na temat obrzędów ukraińskich na Podlasiu przedstawiły Nina Jawdosiuk i Walentyna Klimowicz z zespołu ludowego z Dobrowody. Swoją historię śpiewaczki przeplatały pieśniami obrzędowymi. Po wykładzie odbył się koncert zespołów z Podlasia. Imprezę zakończył obrzęd puszczania wianków na Narew.

Festiwal został zorganizowany przez Związek Ukraińców Podlasia w ramach zadania „Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie internetowej:

Letnie spotkania z folklorem ukraińskim” w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią, 2021 rok

Warsztaty „Hiłoczki”

W dniach 12-15 lipca członkowie dziecięco-młodzieżowego zespołu „Hiłoczka” z Czeremchy spotkali się na corocznych letnich warsztatach. Odbyły się one w Ośrodku Wypoczynkowym „Pod Sosną” w Wólce Nadbużnej. Ich celem było poszerzenie repertuaru o nowe pieśni ludowe.

W tym roku w obozie letnim wzięły udział dwie grupy – młodsza, w której śpiewa 15 uczniów klas I-IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze, w tym osoby nowe, oraz grupa starsza.

Tradycyjnie warsztaty odbyły się z udziałem instruktorów śpiewu ludowego z Ukrainy. Nowych pieśni uczył młodzież z Czeremchy Jurij Kowalczuk z Równego. Zespół przygotowywał program na festiwal „Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych, a także na koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia zespołu, który odbędzie się 18 września w ramach festiwalu „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje” w Czeremsze.

Warsztaty odbyły się w ramach zadania Związku Ukraińców Podlasia „Działalność amatorskich zespołów artystycznych” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Dotacja MSWiA na stronę internetową Związku Ukraińców Podlasia

1 lipca 2021 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP podjął decyzję o podziale dotacji w ramach dodatkowego naboru na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Wśród podmiotów, którym przyznano dotacje, znalazł się Związek Ukraińców Podlasia. Otrzymał on dofinansowanie na zadanie: „Strona internetowa Związku Ukraińców Podlasia”.

Ogółem w 2021 roku największa organizacja ukraińska regionu realizuje dziewięć projektów w ramach dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.