Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Inne konkursy

Oprócz dwóch ważnych konkursów – Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci” oraz Wojewódzkiego Konkursu Deklamatorskiego „Ukraińskie słowo” Związek Ukraińców Podlasia organizuje lub też jest współorganizatorem innych podobnych przedsięwzięć, np. w 2015 r. był współorganizatorem konkursu poświęconego bieżeństwu 1915 roku.

Od wielu Związek Ukraińców Podlasia organizuje wraz ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Biesku Podlaskim Konkurs Kolędniczy „Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”. Odbywa się on rokrocznie w grudniu w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Konkurs Kolędniczy „Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”, 2018 r.