Projekty

W 2021 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

  1. Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” – w rok jubileuszu 30-lecia.
  2. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.
  3. Audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.
  4. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.
  5. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.
  6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.
  7. Tomik wierszy I. Kyryziuka „Modlitwa skowronka”.
  8. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.
  9. Strona internetowa Związku Ukraińców Podlasia.