Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Projekty

 

2024 ROK

Realizacja zadań dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

W 2024 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.

2. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.

3. Wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

4. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.

5. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.

6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.

7. Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia.

8. Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

 

******

Wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”

Opis zadania:

Celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego w języku ukraińskim i polskim, adresowanego głównie do ludności ukraińskiej zamieszkałej na Podlasiu, co służy utrwalaniu poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej, pogłębianiu wiedzy czytelników o przeszłości Podlasia oraz Ukrainy, informowaniu o sprawach bieżących życia społeczno-kulturalnego społeczności ukraińskiej na Podlasiu oraz całej mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Spodziewane efekty działania:

– utrwalenie tożsamości czytelników narodowości ukraińskiej i pogłębienie ich wiedzy o ojczystej historii i kulturze,

– umożliwienie dyskusji na tematy ważne dla społeczności ukraińskiej na Podlasiu i w Polsce,

– poinformowanie czytelników innych narodowości o życiu i działalności ukraińskiej mniejszości narodowej.

Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu

Opis zadania:

Celem projektu jest prezentacja różnorodności kultury ukraińskiej w jej rozmaitych formach i treściach, zmierzająca do utrwalenia poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia. Ponadto celem projektu jest sprzyjanie zachowaniu folkloru i tradycji narodowych, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia.

W ramach realizowanego zadania są organizowane festiwale i imprezy kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu:

1. Na Iwana, na Kupała Dubicze Cerkiewne.

2. Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje.

3. Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”.

4. Koncerty muzyki ukraińskiej.

Działalność Związku Ukraińców Podlasia

Opis zadania:

Celem działalności Związku Ukraińców Podlasia, jest podtrzymanie i rozwój ukraińskiej tożsamości narodowej wśród ukraińskojęzycznej ludności Podlasia, działanie na rzecz zachowania i rozwoju miejscowej kultury ukraińskiej i prowadzenie działań na rzecz kształtowania postaw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej oraz urzeczywistniania praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce, zagwarantowanych w normach prawa krajowego i międzynarodowego. W chwili obecnej jest to jedna z największych organizacji mniejszości ukraińskiej Podlasia, która ją reprezentuje i organizuje jej życie społeczno-kulturalne.

Działalność amatorskich zespołów artystycznych

Opis zadania:

Celem zadania jest utrwalanie poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia, zachowanie folkloru, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia, integrowanie społeczności wielokulturowej i wielowyznaniowej.

Realizacja zadania obejmuje:

– systematyczne próby z grupami artystycznymi: śpiewaczymi i tanecznymi,

– wymianę doświadczeń w zakresie warsztatu artystycznego między zespołami,

– nawiązywanie kontaktów międzynarodowych z zespołami w celu wzajemnego doskonalenia warsztatu artystycznego,

– ekspedycje folklorystyczne po Podlasiu,

– konsultacje z folklorystami i etnografami,

– udział ukraińskich zespołów artystycznych w festiwalach krajowych i zagranicznych.

2023 ROK

Realizacja zadań dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

W 2023 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.

2. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.

3. Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

4. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.

5. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.

6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.

7. Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia.

8. Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

Opis zadania:

Celem działalności Związku Ukraińców Podlasia, jest podtrzymanie i rozwój ukraińskiej tożsamości narodowej wśród ukraińskojęzycznej ludności Podlasia, działanie na rzecz zachowania i rozwoju miejscowej kultury ukraińskiej i prowadzenie działań na rzecz kształtowania postaw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej oraz urzeczywistniania praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce, zagwarantowanych w normach prawa krajowego i międzynarodowego. W chwili obecnej jest to jedna z największych organizacji mniejszości ukraińskiej Podlasia, która ją reprezentuje i organizuje jej życie społeczno-kulturalne.

Opis zadania:

Celem projektu jest prezentacja różnorodności kultury ukraińskiej w jej rozmaitych formach i treściach, zmierzająca do utrwalenia poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia. Ponadto celem projektu jest sprzyjanie zachowaniu folkloru i tradycji narodowych, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia.

W ramach realizowanego zadania są organizowane festiwale i imprezy kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu:

1. Na Iwana, na Kupała Dubicze Cerkiewne, XXVII edycja.

2. Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje.

3. XXXII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”.

4. Koncerty muzyki ukraińskiej.

Opis zadania:

Celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego w języku ukraińskim i polskim, adresowanego głównie do ludności ukraińskiej zamieszkałej na Podlasiu, co służy utrwalaniu poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej, pogłębianiu wiedzy czytelników o przeszłości Podlasia oraz Ukrainy, informowaniu o sprawach bieżących życia społeczno-kulturalnego społeczności ukraińskiej na Podlasiu oraz całej mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Spodziewane efekty działania:

– utrwalenie tożsamości czytelników narodowości ukraińskiej i pogłębienie ich wiedzy o ojczystej historii i kulturze,

– umożliwienie dyskusji na tematy ważne dla społeczności ukraińskiej na Podlasiu i w Polsce,

– poinformowanie czytelników innych narodowości o życiu i działalności ukraińskiej mniejszości narodowej.

Opis zadania:

Celem zadania jest utrwalanie poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia, zachowanie folkloru, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia, integrowanie społeczności wielokulturowej i wielowyznaniowej.

Realizacja zadania obejmuje:

– systematyczne próby z grupami artystycznymi: śpiewaczymi i tanecznymi,

– wymianę doświadczeń w zakresie warsztatu artystycznego między zespołami,

– nawiązywanie kontaktów międzynarodowych z zespołami w celu wzajemnego doskonalenia warsztatu artystycznego,

– ekspedycje folklorystyczne po Podlasiu,

– konsultacje z folklorystami i etnografami,

– udział ukraińskich zespołów artystycznych w festiwalach krajowych i zagranicznych.

2022 ROK

W 2022 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

    1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.

    2. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.

    3. Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

    4. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.

    5. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.

6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.

    7. Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia.

    8. Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

FESTIWALE KULTURY I TRADYCJI UKRAIŃSKICH NA PODLASIU

DOFINANSOWANIE

125 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

132 000 ZŁ

Opis zadania:

Celem projektu jest prezentacja różnorodności kultury ukraińskiej w jej rozmaitych formach i treściach, zmierzająca do utrwalenia poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia. Ponadto celem projektu jest sprzyjanie zachowaniu folkloru i tradycji narodowych, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia.

W ramach realizowanego zadania są organizowane festiwale i imprezy kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu:

1. Na Iwana, na Kupała Dubicze Cerkiewne, XXVI edycja.

2. Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje.

3. XXXI Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”.

4. Koncerty muzyki ukraińskiej oraz spektakl teatralny.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

DZIAŁALNOŚĆ AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

DOFINANSOWANIE

70 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

75 000 ZŁ

Opis zadania:

Celem zadania jest utrwalanie poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia, zachowanie folkloru, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia, integrowanie społeczności wielokulturowej i wielowyznaniowej.

Realizacja zadania obejmuje:

– systematyczne próby z grupami artystycznymi: śpiewaczymi i tanecznymi,

– wymianę doświadczeń w zakresie warsztatu artystycznego między zespołami,

– nawiązywanie kontaktów międzynarodowych z zespołami w celu wzajemnego doskonalenia warsztatu artystycznego,

– ekspedycje folklorystyczne po Podlasiu,

– konsultacje z folklorystami i etnografami,

– udział ukraińskich zespołów artystycznych w festiwalach krajowych i zagranicznych.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

WYDAWANIE UKRAIŃSKIEGO PISMA PODLASIA „NAD BUHOM I NARWOJU”

DOFINANSOWANIE

109 500 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

118 300 ZŁ

Opis zadania:

Celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego w języku  ukraińskim i polskim, adresowanego głównie do ludności ukraińskiej zamieszkałej na  Podlasiu, co służy utrwalaniu poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej, pogłębianiu wiedzy czytelników o przeszłości Podlasia oraz Ukrainy, informowaniu

o sprawach bieżących życia społeczno-kulturalnego społeczności ukraińskiej na Podlasiu  oraz całej mniejszości ukraińskiej w Polsce.

2021 ROK

W 2021 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” – w rok jubileuszu 30-lecia.

1. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.
2. Audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.
3. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.
4. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.
5. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.
6. Tomik wierszy I. Kyryziuka „Modlitwa skowronka”.
7. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.
8. Strona internetowa Związku Ukraińców Podlasia.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY,
ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI
KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

FESTIWALE KULTURY I TRADYCJI UKRAIŃSKICH NA PODLASIU
DOFINANSOWANIE
122 500 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
135 600 ZŁ

Opis zadania: Celem projektu jest prezentacja różnorodności kultury ukraińskiej w jej rozmaitych formach i treściach, zmierzająca do utrwalenia poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia. Ponadto celem projektu jest sprzyjanie zachowaniu folkloru i tradycji narodowych, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia. W ramach realizowanego zadania są organizowane festiwale i imprezy kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu:

1. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim w Koźlikach nad Narwią

2. Na Iwana na Kupała Dubicze Cerkiewne, XXV edycja

3. Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje

4. Jubileuszowy XXX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”

5. Koncerty muzyki ukraińskiej/ ukraińskie spektakle teatralne.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY,
ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI
KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

DZIAŁALNOŚĆ AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
DOFINANSOWANIE
60 000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
65 600 ZŁ

Opis zadania: Celem zadania jest utrwalanie poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia, zachowanie folkloru, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia, integrowanie społeczności wielokulturowej i wielowyznaniowej. Realizacja zadania obejmuje: – systematyczne próby z grupami artystycznymi: śpiewaczymi i tanecznymi, – wymianę doświadczeń w zakresie warsztatu artystycznego między zespołami, – nawiązywanie kontaktów międzynarodowych z zespołami w celu wzajemnego doskonalenia warsztatu artystycznego, – ekspedycje folklorystyczne po Podlasiu, – konsultacje z folklorystami i etnografami, – udział ukraińskich zespołów artystycznych w festiwalach krajowych i zagranicznych.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI
KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

WYDAWANIE UKRAIŃSKIEGO PISMA PODLASIA „NAD BUHOM I NARWOJU” – W ROK JUBILEUSZU 30-LECIA
DOFINANSOWANIE
109 200 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
115 500 ZŁ

Opis zadania: Celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego w języku  ukraińskim i polskim „Nad Buhom i Narwoju”, adresowanego głównie do ludności ukraińskiej zamieszkałej na  Podlasiu, co służy utrwalaniu poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej, pogłębianiu wiedzy czytelników o przeszłości Podlasia oraz Ukrainy, informowaniu o sprawach bieżących życia społeczno-kulturalnego społeczności ukraińskiej na Podlasiu  oraz całej mniejszości ukraińskiej w Polsce.