Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Podlaska Jesień

Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” to najważniejsze wydarzenie kulturalne organizowane przez Związek Ukraińców Podlasia. Odbywa się on w wielu miejscowościach regionu i obejmuje różnorodną prezentację kultury ukraińskiej.

Początki tego ważnego wydarzenia w życiu społeczności ukraińskiej regionu sięgają 1991 roku, kiedy to w Mielniku odbył się pierwszy Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Muzyczne dialogi nad Bugiem”.

W 1993 roku festiwal został przeniesiony do Bielska Podlaskiego. Od tego czasu nosi on nazwę Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” i jest najbardziej różnorodnym ukraińskim wydarzeniem kulturalnym na Podlasiu.

Festiwal „Podlaska Jesień” w Bielsku Podlaskim, 1993 r.

Wydarzenia festiwalu odbywają się nie tylko w największych miastach regionu – Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach oraz w ośrodku wojewódzkim – Białymstoku, ale także w mniejszych miejscowościach Północnego i Południowego Podlasia.

Obok koncertów w ramach festiwalu są organizowane spotkania literackie, wystawy, przedstawienia teatralne, prezentacje książek, jarmark twórców ludowych. Od wielu lat sztuki w wykonaniu teatrów lalek z Ukrainy mogą oglądać dzieci w Bielsku Podlaskim, Białymstoku i Czeremsze.

Prezentacja sztuki teatralnej dla dzieci w Białymstoku w ramach „Podlaskiej Jesieni”, 2018 r.

Na festiwalowych scenach występowały nie tylko ukraińskie zespoły z Podlasia. Gośćmi „Podlaskiej Jesieni” były ukraińskie grupy z różnych regionów Polski i Ukrainy, ale także z Rosji, Białorusi, Rumunii, Litwy i Słowacji.

Festiwal „Podlaska Jesień” w Białymstoku, 2015 r.