Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Linki

https://nadbuhom.pl/ – Ukraińskie Pismo Podlasia

https://www.pninstytut.org/ – Podlaski Instytut Naukowy jest zakładem naukowo-badawczym, edukacyjnym i oświatowym społeczności ukraińskiej Podlasia.

https://ukraincy.org.pl/ – Związek Ukraińców w Polsce jest organizacją pozarządową działającą na rzecz mniejszości ukraińskiej w Polsce, dialogu polsko-ukraińskiego oraz społeczeństwa obywatelskiego. 

https://regiony.tvp.pl/12132504/telenowyny – Program informacyjny w języku ukraińskim – z jednoczesnym tłumaczeniem na polski. Przeznaczony dla mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz widzów zainteresowanych problemami naszego wschodniego sąsiada.

https://naszwybir.pl/ –  Wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy Polską i Ukrainą oraz promowanie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

https://nasze-slowo.pl/ – «Nasze Słowo» to wydawany w języku ukraińskim tygodnik mniejszości ukraińskiej w Polsce. Pojawił się na fali odwilży politycznej w połowie lat 50. XX wieku jako ostatnie z pism mniejszości narodowych. 

https://cerkiew1938.pl/ – Serwis cerkiew1938.pl powstał z błogosławieństwa prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla w 70. rocznicę akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. Właścicielem serwisu cerkiew1938.pl jest Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska oraz Towarzystwo Ukraińskie.

https://bialystok.tvp.pl/679811/przeglad-ukrainski – Audycja w języku ukraińskim TVP Białystok

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index – „Ukraińska Dumka” – audycja w języku ukraińskim, nadawana na antenie Polskiego Radia Białystok od 1991 roku. Jej odbiorcy to przede wszystkim przedstawiciele ukraińskiej mniejszości zamieszkującej region, ale także wszyscy zainteresowani tą kulturą, językiem i historią.

http://prosvit.org/ – Ukraińcy Ziemi Brzeskiej