Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Nad Buhom i Narwoju

Ważną sferą aktywności Związku Ukraińców Podlasia jest działalność wydawnicza. Służy ona zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa ukraińskiego Podlasia i kształtowaniu tożsamości ukraińskiej.

Najdłużej wydawanym ukraińskim wydawnictwem periodycznym w historii regionu jest czasopismo „Nad Buhom i Narwoju”, które ukazuje się od lata 1991 roku (w Internecie od 1999 roku). Jest wydawane co dwa miesiące w Bielsku Podlaskim. To jedno z najważniejszych pism ukraińskich w Polsce. Artykuły w nim drukowane są w języku ukraińskim i polskim, niektóre w podlaskich gwarach języka ukraińskiego. Poświęcone są one przede wszystkim historii, kulturze, tradycji, literaturze i ukraińskiemu życiu społeczno-kulturalnemu oraz oświatowemu, przede wszystkim na Północnym, ale także na Południowym Podlasiu, ponadto na Chełmszczyźnie, Ziemi Brzeskiej i innych regionach, w których mieszkają Ukraińcy.

Główne motto redakcji: „Pisać o tym, o czym nie piszą inni”.

Czasopismo ukazuje się w nakładzie 1200 egzemplarzy.

Wydawca czasopisma – Związek Ukraińców Podlasia.

Dwumiesięcznik ukazuje się dzięki dotacji z budżetu państwa.

Redakcja

  • Wiktoria Gać
  • Jurij Hawryluk (Jerzy Gawryluk) – redaktor naczelny
  • Andrzej Jekaterynczuk
  • Ludmiła Łabowicz – sekretarz
  • Anna Pabjan
  • Jerzy Plewa

Adres

https://nadbuhom.pl

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Nad-Buhom-i-Narwoju-402819743109211