Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Inne zespoły

Ważną rolę w zachowywaniu bogactwa dziedzictwa folkloru Podlasia oraz jego współczesnej interpretacji odgrywają podlaskie zespoły artystyczne. Z inicjatywy Związku Ukraińców Podlasia powstało kilka zespołów ukraińskich. Zachowują one bogactwo dziedzictwa folkloru regionu i nadają mu współczesną interpretację.

Oprócz takich grup, jak „Ranok”, Hiłoczka”, „Rodyna”, „Dobryna” i Soneczko”, Związek Ukraińców Podlasia wspiera inne zespoły, które mają w swoim repertuarze piosenki ukraińskie. Ukraińska organizacja aktywnie współpracuje m.in. z takimi grupami, jak „Werwoczki” z Orli, „Fermata” z Orli, „Łuna” z Parcewa, Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy z Czeremchy Wsi i inne. Zespoły te aktywnie biorą udział w imprezach organizowanych przez Związek Ukraińców Podlasia, takich jak „Na Iwana, na Kupała”, Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”, Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji krynyci”, „Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje” i inne.