Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Struktura

Związek Ukraińców Podlasia
Kryniczna 14
17-100 Bielsk Podlaski

KRS: 0000259643
NIP: 5431868160
REGON: 050035583

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Ryżyk  – przewodniczący
Andrzej Artemiuk – zastępca przewodniczącego
Łukasz Badowiec – zastępca przewodniczącego
Agnieszka Tyszkiewicz – skarbnik
Ludmiła Łabowicz – sekretarz
Mirosław Stepaniuk – członek zarządu
Mirosław Burzyński – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Aleksander Białokozowicz
Sławomir Jurczuk
Jerzy Wysocki