Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińska Dumka

„Ukraińska Dumka” to audycja w języku ukraińskim, nadawana na antenie Polskiego Radia Białystok trzy razy w tygodniu. Jej odbiorcami są przede wszystkim przedstawiciele społeczności ukraińskiej zamieszkującej region, ale także wszyscy zainteresowani kulturą, językiem i historią ukraińską.

Ukraińskie audycje w Radiu Białystok są nadawane od 1991 r. W 1992 r., w wyniku starań Związku Ukraińców Podlasia, które poparło ponad 20 tysięcy osób, wydłużono czas audycji oraz zwiększono częstotliwość ich nadawania. Obecnie „Ukraińskiej Dumki” można słuchać trzy razy w tygodniu: w niedzielę (8:00-8:30) oraz w poniedziałek i środę (18:30-18:45), łączny czas emisji programu wynosi godzinę.

W audycjach są nadawane relacje z wydarzeń Związku Ukraińców Podlasia oraz innych przedsięwzięć o charakterze ukraińskim w regionie i poza nim, rozmowy i reportaże poświęcone dziedzictwu kulturowemu ukraińskojęzycznej ludności Podlasia, a także jej współczesnym osiągnięciom i problemom. Autorzy audycji nie omijają także tematów związanych z życiem ukraińskiej społeczności w Polsce, a także wydarzeniami i procesami zachodzącymi na Ukrainie. Materiałom dziennikarskim towarzyszą piosenki ukraińskie – zarówno tradycyjne, jak i współczesne.

„Ukraińskiej Dumki” można także słuchać w Internecie, na stronie Radia Białystok:

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index