Wydawnictwa książkowe

Związek Ukraińców Podlasia od wielu lat prowadzi działalność wydawniczą. Cyklicznie wydaje dwumiesięcznik „Nad Buhom i Narwoju”. Ponadto w ramach projektów Stowarzyszenia ukazują się liczne publikacje o charakterze książkowym. Są to w pierwszej kolejności książki poświęcone historii, językowi i folklorowi Podlasia, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym, a także liczne tomiki poezji autorów ukraińskich z Podlasia, pisane zarówno gwarą ukraińską, jak i w ukraińskim języku literackim.

Dotychczas udało się wydać m.in. tomiki poezji Jana Kiryziuka, Ireny Borowik, Eugenii Żabińskiej, Jerzego Traczuka, Jerzego Hawryluka, monografie historyczne Jerzego Hawryluka i Mikołaja Roszczenki, a także śpiewniki oraz publikacje folklorystyczne, np. „Spiwajucze Pidlaszsza. Ukraińskie pieśni ludowe z Północnego Podlasia w zapisach Oksany Sawczuk”, Ukraińskie pieśni Podlasia – „Zaspiwajmo pisniu weseleńku!”, „Kotyłasia torba z wysokoho horba” Anny Artemiuk orazwiele innych.

Związek Ukraińców Podlasia jest również współwydawcą serii naukowej „Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne”.