Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Z Pidlaśkoji Krynyci

Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci” jest organizowany od 2004 roku w Bielsku Podlaskim. To ważne wydarzenie Związku Ukraińców Podlasia, w którym rokrocznie bierze udział bardzo duża liczba wykonawców piosenek ukraińskich nie tylko z województwa podlaskiego.

„Z Pidlaśkoji krynyci”, 2009 r. («З Підляської криниці», 2009 р.)

Z piosenkami ukraińskimi prezentują się nie tylko zespoły ukraińskie, ale wszyscy, którzy chcą spróbować swoich sił w śpiewaniu po ukraińsku. Rokrocznie w zmaganiach biorą też udział zespoły białoruskie, które specjalnie na konkurs przygotowują piosenki ukraińskie. Bywały lata, że niemalże każda gmina z terytorium między Bugiem a Narwią miała swoją reprezentację na konkursie.

„Z Pidlaśkoji krynyci”, 2010 r. ( «З Підляської криниці», 2010 р.)

Konkurs odbywa się w różnorodnych kategoriach wiekowych. Prezentują się na nim soliści, duety, tria, zespoły. Wśród prezentowanego repertuaru jest m.in. folklor autentyczny, folklor opracowany, piosenka współczesna, muzyka folklowo-rockowa i inne. Formuła konkursu pozostaje otwarta i mogą brać w nim udział wykonawcy różnorodnego repertuaru ukraińskiego.

„Z Pidlaśkoji krynyci”, 2010 r. («З Підляської криниці», 2010 р.)

Laureaci konkursu rokrocznie występują na koncercie galowym, który odbywa się podczas Dni Bielska Podlaskiego. To docenienie i wyróżnienie najlepszych wykonawców piosenek ukraińskich.

Koncert galowy „Z Pidlaśkoji krynyci”, 2019 r. (Гала-концерт «З Підляської криниці», 2019 р.)

Wyróżnieniem dla laureatów jest także możliwość występu na festiwalu „Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych, na którym najlepszych wykonawców piosenek ukraińskich ma okazję usłyszeć wielotysięczna publiczność.

„Na Iwana, na Kupała”, 2019 r. («На Івана, на Купала», 2019 р.)