Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia
Ranku

Warsztaty „Ranku”

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 45 osób z tanecznej grupy Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego przebywało na warsztatach wyjazdowych w Wólce Nadbużnej. Tancerze ukraińscy doskonalili swoje umiejętności taneczne pod okiem choreografa Borysa Bunia z Zori na Ukrainie.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Działalność amatorskich zespołów artystycznych” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.