Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Jak wesprzeć finansowo Ukrainę i pomóc uchodźcom?

Chcesz wesprzeć Ukrainę finansowo? Chcesz zaproponować swoje mieszkanie dla uchodźców lub znaleźć mieszkanie? – Związek Ukraińców Podlasia wspiera i włącza się w akcję Ukraińskiego Domu w Warszawie oraz Fundacji „Nasz Wybór” – Фундація Наш вибір!

Bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji Nasz Wybór (tytuł przelewu: darowizna):

PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

SWIFT: BPKOPLPW

albo:
https://pomagam.pl/solidarnizukraina

Gdzie jeszcze można wpłacać na rzecz Ukrainy, znajdziemy na stronie tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo”:

Pomoc UKRAINIE: gdzie mogę wpłacić?

 

Osoby z Ukrainy, które potrzebują tymczasowego mieszkania, znajdą pomoc na stronie Ukraińskiego Domu w Warszawie. Należy w tym celu wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem:

https://ukrainskidom.pl

Na stronie Ukraińskiego Domu w Warszawie mogą się również rejestrować osoby, które oferują mieszkania uchodźcom z Ukrainy:

https://ukrainskidom.pl

Dokładna informacja:

POMAGAMY UKRAINIE

https://www.facebook.com/790410867684271/posts/5047086498683332/?sfnsn=mo

 

 

Uruchamiamy zbiórkę na rzecz Ukrainy

Związek Ukraińców Podlasia zwraca się z prośbą o pomoc ogarniętej wojną Ukrainie oraz uchodźcom.

Można pomóc, przekazując do siedziby Związku Ukraińców Podlasia, ul. Kryniczna 14 w Bielsku Podlaskim.m.in. takich rzeczy jak:

– karimaty,

– koce,

– śpiwory,

– skarpety męskie grube,

– odzież termiczna,

– latarki.

Inne rzeczy proszę konsultować na ul. Krynicznej 14 w Bielsku Podlaskim, gdzie prowadzimy zbiórkę.

Dyżury: codziennie w godzinach: 08.00-21.00.

W razie pytań można dzwonić:

Maria Ryżyk (przewodnicząca ZUP): (+48) 607 265 339

 

 

„Solidarni z Ukrainą”

25 lutego 2022 r. koło Ratusza w Bielsku Podlaskim Związek Ukraińców Podlasia organizuje demonstrację „Solidarni z Ukrainą”.

Początek o 17.00

 

Zapraszamy do udziału wszystkich z flagami Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej.

Program „Ukraińskie Słowo” na kanale YouTube

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu proponujemy Państwu materiał o ostatnich wydarzeniach na Ukrainie. Przedstawimy relację z akcji „Białystok solidarny z Ukrainą”.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Stanowisko środowiska ukraińskiego Podlasia w obliczu działań Federacji Rosyjskiej

Środowisko ukraińskie Podlasia wyraża oburzenie i protest wobec działań Federacji Rosyjskiej i jej prezydenta Władimira Putina skierowanych przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu. Trwająca już osiem lat wojna rosyjsko-ukraińska, spowodowana agresją Rosji wobec Ukrainy w 2014 roku, nabrała w ostatnich tygodniach nowego wymiaru. Zgromadzenie przez Rosję ponad 150 tysięcy żołnierzy u granic Ukrainy i stawianie żądań mających prowadzić do pozbawienia państwa ukraińskiego suwerenności i możliwości decydowania o własnym losie godzi w prawo narodu ukraińskiego do samostanowienia i w podstawowe zasady stosunków międzynarodowych. Decyzja o „uznaniu” tzw. republik ługańskiej i donieckiej stanowi kolejny krok w działaniach Federacji Rosyjskiej mających na celu dezintegrację państwa ukraińskiego po dokonanej wcześniej aneksji Krymu i pozbawieniu Ukrainy kontroli nad częścią jej terytorium na Donbasie w 2014 r.

Szczególny niepokój budzi uzasadnienie agresywnych działań Federacji Rosyjskiej dokonywane przez jej prezydenta W. Putina. Neguje on bowiem sam fakt istnienia narodu ukraińskiego, odrębność ukraińskiej przestrzeni kulturowej, tradycje państwowości ukraińskiej, a wreszcie podważa sens istnienia państwa ukraińskiego. Jest to więc nie tylko dążenie do odbudowy imperium rosyjskiego czy odrodzenia przestrzeni sowieckiej, lecz powrót do ideologii „Rossii jedinoj i niedielimoj”, negującej prawo Białorusinów i Ukraińców do odrębności narodowej oraz własnej drogi rozwoju narodowego i kulturowego.

Powoduje to jeszcze większe obawy wobec działań Federacji Rosyjskiej. Oznacza bowiem, że ostatecznym celem tych działań nie jest jedynie oderwanie części terytorium czy polityczne podporządkowanie Ukrainy przez Rosję, lecz likwidacja państwa ukraińskiego jako takiego oraz zniszczenie odrębności narodowej i kulturowej narodu ukraińskiego. Wszystko to budzi niepokój i oburzenie nie tylko obywateli Ukrainy, ale także Ukraińców na całym świecie.

Agresywne działania Federacji Rosyjskiej stanowią też w oczywisty sposób zagrożenie dla porządku międzynarodowego oraz dla pokojowego współistnienia narodów i państw. Prowadzą one do destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie i na świecie. W szerszej perspektywie stanowią zagrożenie dla innych krajów Europy Wschodniej i Środkowej, w tym także dla Rzeczypospolitej Polskiej, której jesteśmy obywatelami.

Powstrzymanie agresywnych działań W. Putina i kierowanego przezeń państwa wymaga konsekwencji, jedności i determinacji świata demokratycznego. Jest warunkiem pokoju, stabilności i dobrobytu Europy i świata. Wyrażamy podziękowanie dla najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej za jednoznaczne i konsekwentne wspieranie Ukrainy wobec zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy wdzięczni dla różnych polskich środowisk politycznych, samorządów, organizacji pozarządowych, dla wszystkich polskich przyjaciół Ukrainy, dla innych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce za różnorodne formy wsparcia dla Ukrainy oraz solidarności z narodem ukraińskim w tym dramatycznym momencie historii. Należy też podkreślić znaczenie stanowiska społeczności międzynarodowej, a w szczególności Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej, dla powstrzymania dążenia Rosji do podporządkowania i likwidacji państwa ukraińskiego. Słowa wielkiej wdzięczności skierować należy do Rosjan, którzy protestują przeciwko działaniom W. Putina.

Zwracamy się z apelem o dalsze wspieranie walki narodu ukraińskiego o jego prawo do samostanowienia i samodzielnego kształtowania swojej przyszłości, o wspieranie walki o istnienie i integralność terytorialną państwa ukraińskiego. Dzisiaj decyduje się nie tylko przyszłość narodu i państwa ukraińskiego, losy Ukrainy zaważą na sytuacji i stabilności geopolitycznej Europy i świata.

 

W imieniu środowiska ukraińskiego Podlasia:

Maria Ryżyk, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia

Andrzej Artemiuk, zastępca przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia

Łukasz Badowiec, zastępca przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia

Ludmiła Łabowicz, sekretarz Związku Ukraińców Podlasia

Jurij Hawryluk, redaktor naczelny Ukraińskiego pisma Podlasia
„Nad Buhom i Narwoju”

Grzegorz Kuprianowicz, dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego

Bielsk Podlaski, 22 lutego 2022 roku

Program „Ukraińskie Słowo” na kanale YouTube

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu proponujemy Państwu materiał początkach koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Kuzawie / Czeremsze, które powstało 35 lat temu.

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zapraszamy do udziału w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”. Jest on skierowany do osób, które znają podlaskie gwary ukraińskie i piszą w gwarze, lub też dopiero chcą spróbować pisać „po swojomu” utwory literackie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać własny utwór literacki, napisany w gwarze podlaskiej, przy czym nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wybór gatunku literackiego, objętość utworu oraz sposób zapisu – na konkurs można przysyłać prace pisane cyrylicą lub alfabetem łacińskim.

Prace można przygotowywać w ciągu całego 2022 roku. Należy je nadsyłać na adres: poswojomu@gmail.com

Wiosną i jesienią 2022 r. serdecznie zapraszamy na warsztaty literackie, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o technice pisania utworów literackich, o podlaskich gwarach ukraińskich oraz sposobach ich zapisywania.

Nadesłane prace zostaną przekazane jury, które będzie pracować w pierwszych miesiącach 2023 r. Rezultaty konkursu będę publicznie ogłoszone w maju-czerwcu 2023 r. Laureaci i uczestnicy otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody rzeczowe i bony, na które przewidziano łączną kwotę 10 tys. zł.

Dokładne informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora:

Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”

Regulamin konkursu oraz załączniki znajdą Państwo pod linkiem:

Regulamin

Zachęcamy do uważnego przeczytania regulaminu konkursu.

W razie pytań – prosimy o pisanie na adres mailowy organizatora: pninstytut@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, a jego partnerem – Związek Ukraińców Podlasia.

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

49. Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego

Pisanki, co najmniej pięć sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek.
Do środka prosimy włożyć kartkę z podanymi: imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz informacją, skąd pochodzą motywy zdobień na pisankach. Dobrze opakowaną paczkę należy wysłać do 28 marca 2022 roku na adres:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskami „konkurs pisanek” oraz „ostrożnie szkło”.

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Spichlerzu – filii Muzeum Lubuskiego im Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, której uroczyste otwarcie nastąpi 10 kwietnia 2022 roku (Niedziela Palmowa).

W razie obostrzeń – otwarcie odbędzie się w formacie online.

Regulamin:

pisanki_regulamin

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:

www.muzeumlubuskie.pl

Zapraszamy do prenumeraty „Nad Buhom i Narwoju” w 2022 r.

Zapraszamy do prenumeraty Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” w 2022 roku. Od nr 1/2022 czasopismo, wydawane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie całkowicie w kolorze.

 

Roczna prenumerata krajowa wynosi 60,00 zł.

Prenumerata na okres krótszy – liczbę numerów należy pomnożyć przez 12,00 zł.

Numery archiwalne – 3 zł (sztuka) + koszt wysyłki.

 

Wpłat należy dokonywać na adres wydawcy:

Związek Ukraińców Podlasia

ul. Kryniczna 14

17-100 Bielsk Podlaski

Rachunek bankowy: 41 1240 5253 1111 0000 5712 5402

(w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko oraz okres, którego dotyczy wpłata)

Więcej szczegółów w zakładce:

https://nadbuhom.pl/prenumerata/

 

Nowe osoby, które zaprenumerują pismo w 2022 r., otrzymają gratis nr 6/2021 z kalendarzem na 2022 rok.

 „Nad Buhom i Narwoju” jest ponadto dostępne w sieci Kolporter oraz w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Dokładny spis miejscowości, w których można nabyć nasze pismo, znajdą Państwo tutaj:

https://nadbuhom.pl/gdzie-kupic/

Jednocześnie zapraszamy na stronę internetową naszego czasopisma:

https://nadbuhom.pl