Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 16.06.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu zapraszamy na spotkanie z podlaskim akordeonistą pochodzącym ze wsi Klejniki Jarosławem Antypowiczem.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Na Iwana, na Kupała”

16 lipca nad zalewem Bachmaty odbędzie się największa impreza folklorystyczno-folkowa środowiska ukraińskiego Podlasia „Na Iwana, na Kupała”. Początek o 17.00.

Festiwal jest organizowany przez Związek Ukraińców Podlasia w ramach zadania „Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

 

 

„Ukraińskie Słowo” 2022.06.09 na kanale YouTube

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu powiemy o sukcesie zespołu „Rodyna” z Dubiażyna na Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Będziemy też na Dniu Integracji Polsko-Ukraińskiej w Szkole Podstawowej nr 9 w Białymstoku.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ukraiński Kongres Oświatowy

W dniach 21-22 października 2022 r. w Bartoszycach i Górowie Iławeckim odbędzie się Ukraiński Kongres Oświatowy, organizowany przez Fundację Prosvita. Związek Ukraińców Podlasia został jednym z partnerów wydarzenia.

Celem kongresu jest potrzeba wypracowania wspólnej strategii rozwoju oświaty ukraińskiej w Polsce, metod przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom w nauczaniu języka ukraińskiego, a także integracja nauczycieli ukraińskich w Polsce.

Do udziału w kongresie są zapraszani nauczyciele oraz rodzice. Zgłoszenia można składać na podane na plakacie adresy e-mail.

„Nad Buhom i Narwoju” dostępny w całej Polsce

Jest już dostępny w sprzedaży nr 2/2022 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Dwumiesięcznik można kupić w sieci Kolporter w całej Polsce, nie tylko w województwie podlaskim, ale także m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i wielu innych miejscowościach (Salonik Kolporter, Salonik Świat Prasy, PSS Społem, Arhelan). Czasopismo jest również sprzedawane w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Spis miejscowości, w których można kupić NBIN:

https://nadbuhom.pl/gdzie-kupic/

 

„Nad Buhom i Narwoju” można również kupić w wersji elektronicznej:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-i-narwoju

Jest tam też dostępny w sprzedaży archiwalny nr 1/2022.

№ 2/2022 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” jest w dużej mierze poświęcony tematowi haniebnej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jednak, jak zawsze dużo miejsca w dwumiesięczniku poświęcono regionalnym tematom podlaskim. O czym przeczytacie w NBiN, piszemy tutaj:

https://nadbuhom.pl/ostannij-nmer/

 

Od 2022 r. NBIN jest dostępny w całości w kolorze.

W dowolnym momencie można też rozpocząć prenumeratę „Nad Buhom i Narwoju”:

https://nadbuhom.pl/prenumerata/

 

Dokładne informacje: Ludmiła Łabowicz, tel. 609048496, labowicz.ludmila@gmail.com, nadbuhom@nadbuhom.pl

 

*******************************************************

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

XVIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022

Już w najbliższą niedzielę 15.05.2022r. od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski odbędą się przesłuchania konkursowe XVIII Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022.

Serdecznie zapraszamy!

XVIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ukraińskie Słowo 05.05.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”.

W programie spotkamy się z uczestnikami akcji „Operacja Czysta Rzeka” w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią.

Zapraszamy do wysłuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustanowiono Podlaską Nagrodę Naukowo-Literacką

Decyzją zarządów Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związku Ukraińców Podlasia ustanowiono Podlaską Nagrodę Naukowo-Literacką. Celem jej powstania jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia.

Nagroda przyznawana będzie w czterech kategoriach:

– Twórczość literacka,

– Działalność naukowa,

– Działalność popularnonaukowa,

– Twórczość publicystyczna.

Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, zasłużone dla funkcjonowania, badania, tworzenia lub rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia w poszczególnych kategoriach.

W kategorii Twórczość literacka nagroda będzie przyznawana dla osób pochodzących z Podlasia tworzących literaturę w języku ukraińskim (w języku literackim lub podlaską gwarą ukraińską).

W kategorii Działalność naukowa nagroda będzie przyznawana dla naukowców zasłużonych dla badań Podlasia, w szczególności kultury i języka ukraińskiego regionu lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

W kategorii Działalność popularnonaukowa nagroda będzie przyznawana dla osób podejmujących działania na rzecz popularyzacji wiedzy o Podlasiu, a w szczególności o kulturze i języku ukraińskim Podlasia lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

W kategorii Twórczość publicystyczna nagroda będzie przyznawana dla dziennikarzy i innych twórców prowadzących działalność publicystyczną lub reportażową w różnych formach: prasowej, radiowej lub telewizyjnej, zajmujących się problematyką dotyczącą Podlasia, w szczególności kultury i języka ukraińskiego regionu lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

Nagroda przyznawana będzie przez Kapitułę, w skład której wejdą osoby zaangażowane w działalność na rzecz zachowania i rozwoju języka i kultury ukraińskiej Podlasia, wskazane przez zarządy podmiotów ustanawiających Nagrodę, czyli Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związku Ukraińców Podlasia.

Po raz pierwszy Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka przyznana będzie w roku 2022. Kapituła Nagrody będzie prowadziła prace od lipca 2022 r. Ogłoszenie laureatów i uroczyste wręczenie Nagród za 2022 rok odbędzie się jesienią br.

Informacje o Nagrodzie oraz o procesie jej przyznawania będą zamieszczane na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.