Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 02.02.2023

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu spotkamy się z Wiktorią Gać z Bielska Podlaskiego. Jest ona m.in. solistką Studia Piosenki „Fart”, przewodniczącą Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii prawosławnej św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim, członkinią redakcji Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Realizacja zadań dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

W 2023 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

  1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.
  2. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.
  3. Wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.
  4. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.
  5. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.
  6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.
  7. Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia.
  8. Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

„Wieczór Kolęd” w Białymstoku

Ukraińskie kolędy śpiewały zarówno dzieci, jak i dorośli.

22 stycznia 2023 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku odbył się koncert kolędniczy. Występowali na nim miejscowi wykonawcy i zaproszeni goście. Kolędowały dzieci z punktów nauczania języka ukraińskiego przy Integracyjnym Przedszkolu nr 26 i Szkole Podstawowej nr 9 w Białymstoku, członkowie chóru szkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, „Dobryna” z Białegostoku, Chór Młodzieżowy Prawosławnej Parafii Św. Ducha, a także „Kantanta Amon”, solista Mykołaj Barbuca, który trafił do Białegostoku z Aleksandrii w obwodzie kirowogradzkim, a także zespół folkowy „Monysto” z Warszawy.

Organizatorem koncertu był białostocki oddział Związku Ukraińców Podlasia. W jego zorganizowanie zaangażowali się przede wszystkim przewodniczący oddziału, jednocześnie zastępca przewodniczącej Związku Ukraińców Podlasia – Łukasz Badowiec, a także dziewczęta z „Dobryny”, które wraz ze znajomymi przygotowały słodki poczęstunek dla wszystkich obecnych.

Pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej zostały nieodpłatnie udostępnione przez Miasto Białystok.

„Wieczór kolęd” odbył się dzięki dofinansowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji RP.

 

Choinka dla dzieci ukraińskich

21 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odbyła się noworoczna choinka dla ukraińskich dzieci ze szkoły i Przedszkola nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim. Były gry i zabawy oraz tańce muzyki do ukraińskiej. Uczestników spotkania odwiedził św. Mikołaj, który wręczył obecnym ciekawe upominki.

Świąteczne prezenty otrzymali wszyscy uczniowie uczący się ojczystego języka ukraińskiego w Bielsku Podlaskim, Czeremsze i Białymstoku.

Noworoczne upominki zostały zakupione przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł””.

„Wieczór kolęd” w Bielsku Podlaskim

16 stycznia w Bielskim Domu Kultury odbył się „Wieczór kolęd”. Wzięły w nim udział dzieci uczące się języka ukraińskiego jako ojczystego w Bielsku Podlaskim oraz zespoły działające pod auspicjami Związku Ukraińców Podlaskich.

Repertuar świąteczno-noworoczny wykonały przedszkolaki z grup ukraińskich Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim.

Uczniowie klas ukraińskich Szkoły Podstawowej nr 4 im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

Wystąpili również: Zespół wokalny Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielsku Podlaskim, zespół folklorystyczny „Rodyna” z Dubiażyna oraz nowy zespół „Dumka”, który powstał 4 miesiące temu pod auspicjami Związku Ukraińców Podlaskich.

Filmy z „Wieczoru Kolęd” dostępne są na FB Związku Ukraińców Podlasia:

https://www.facebook.com/583770561636115/videos/1267761864085131/

https://www.facebook.com/583770561636115/videos/1413778036118992

 

Galerię zdjęć z „Wieczoru Kolęd” można obejrzeć na FB Związku Ukraińców Podlasia:

https://www.facebook.com/Związek-Ukraińców-Podlasia-Sojuz-ykrayntsiv-Pidliassia-583770561636115/photos/pcb.6273735292639585/6273647359315045

 

O koncercie można przeczytać na stronie:

https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/41059-wieczor-koled-ukrainskich-w-bielskim-domu-kultury-scene-i-widownie-foto-wideo

 

Dostępne są tam również filmy i zdjęcia.

WIECZÓR KOLĘD odbył się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wieczór kolęd w Nurcu Stacji

Zapraszamy serdecznie na kolejny Wieczór kolęd – tym razem do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji, który odbędzie się w niedzielę 22 stycznia 2023 r.

Początek o 16.00.

Wystąpią: „Hiłoczka” z Czeremchy, „Z lasu” z  Warszawy, „Niezabudki” i „Tęcza” z Nurca Stacji.

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Wieczór kolęd w Rogaczach

Zapraszamy serdecznie na Wieczór kolęd do Gminnego Ośrodka Kultury w Rogaczach, który odbędzie się 22 stycznia 2023 r.

Początek o 14.00

Wystąpią: „Hiłoczka” z Czeremchy, „Rodyna” z Dubiażyna, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, „Z lasu” z  Warszawy.

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

 

Ukraińskie Słowo 12 01 2023

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu odwiedzimy Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku Podlaskim, gdzie w ukraińskich klasach odbywają się zajęcia języka ukraińskiego. Dowiemy się również, jak zespół „Ranok” z Bielska Podlaskiego przygotowuje się do prezentacji kolędniczych w styczniu.

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zapraszamy do prenumeraty „Nad Buhom i Narwoju” w 2023 roku

W 2023 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji z budżetu państwa będzie kontynuować wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Nowe osoby, które zamówią prenumeratę dwumiesięcznika do końca stycznia 2023 r., otrzymają bezpłatnie nr 6/2023 r. z kalendarzem!

Cena prenumeraty – 60 zł za rok na terytorium całej Polski. Można też zamawiać numery archiwalne. Szczegóły na stronie czasopisma nadbuhom.pl

Jak zaprenumerować?

https://nadbuhom.pl/prenumerata/

Gdzie kupić stacjonarnie?

https://nadbuhom.pl/gdzie-kupic/

Gdzie kupić wirtualnie?

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju