Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 23.06.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

19 czerwca w Bielsku  Podlaskim odbyło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy”. Podczas spotkania podsumowano działalność organizacji, a także wybrano statutowe organy. W programie spotkamy się z dr Grzegorzem Kuprianowiczem, przewodniczącym stowarzyszenia oraz Jerzym Hawrylukiem, wiceprzewodniczącym.

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Związek Ukraińców Podlasia na fotografiach

W 2022 roku Związek Ukraińców Podlasia realizuje zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia”. W ramach projektu – z okazji 30-lecia ukraińskiej organizacji – zadania zostaną zebrane i umieszczone na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia liczne fotografie oraz przygotowane galerie, ilustrujące nie tylko 30-lecie Związku Ukraińców Podlasia, ale też szerzej – historię kształtowania się ruchu ukraińskiego na Podlasiu.

Pozwoli to na szeroką promocję Związku Ukraińców Podlasia oraz działalności prowadzonej przez organizację, a także umożliwi w sposób łatwiejszy dostęp do informacji o inicjatywach mniejszości ukraińskiej na Podlasiu. Jednocześnie pozwoli to na rozwój odświeżonej strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej przygotowano 23  archiwalne galerie. Są one dostępne w zakładce https://zup.org.pl/galeria/ (Archiwum ZUP). Zapraszamy do oglądania archiwalnych fotografii z inicjatyw Związku Ukraińców Podlasia!

Zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia” jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

 

 

Ukraińskie Słowo 2.06.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czeremsze, którzy uczą się języka ukraińskiego jako ojczystego postanowili w uroczysty sposób uczcić Dzień Matki. Z tej okazji zorganizowali koncert, podczas którego zaprezentowali piosenki, wiersze, wręczyli mamom prezenty. O nauczaniu języka ukraińskiego w Czeremsze opowie nauczycielka Irena Wiszenko.

Zapraszamy do wysłuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ukraińskie Słowo 26.05.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. W programie usłyszymy o letniej szkole muzyki tradycyjnej ,,Meandry” która będzie się odbywać na Podlasiu 28.08-4.09.2022. Spotkamy się z jej organizatorem Dariuszem Kryszpiniukiem z Podlaskiego Instytutu Kultury.

Zapraszamy do wysłuchnia!

 

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncert Galowy

28.05.2022r. o  godz. 17.00  w Amfiteatrze  Miejskim w Parku Królowej Heleny w  Bielsku Podlaskim odbędzie się
Koncert Galowy XVIII Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022.
Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a jego organizatorem jest Związek Ukraińców Podlasia oraz Bielski Dom Kultury.

Ukraińskie Słowo 19.05.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. W programie usłyszą Państwo relację z XVIII konkursu piosenki Ukraińskiej ,, Z Pidlaśkoji Krynyci.”

Zapraszamy do wysłuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wyniki konkursu „Z Pidlaśkoji Krynyci 2022”

15 maja 2022 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się przesłuchania konkursowe Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”.

Komisja konkursowa w składzie:

Ala Kowalczuk (Przewodnicząca Komisji – Równe, Ukraina) – folklorystka, śpiewaczka i animatorka związana z zespołami Horyna, Silska Muzyka i Rankowa Rosa. Od ponad 20 lat zaangażowana jest w dokumentowanie i wykonywanie muzycznego folkloru Polesia i Wołynia. Niejednokrotnie organizowała projekty kulturalne i badawcze związane z tym regionem. Wspiera swoją wiedzą działalność zespołów folklorystycznych w kraju i za granicą.  Regularnie prowadzi warsztaty śpiewu tradycyjnego w Polsce, Ukrainie i na Węgrzech.

Vita Kociubajło – instruktor śpiewu, dyrygentka, wokalistka. Pochodzi z okolic Równego. Od 20 lat rozwija działalność w Polsce. Prowadzi zespoły ukraińskie, białoruskie zajmujące miejsca na różnych koncertach i festiwalach krajowych i międzynarodowych. Dyrygent chórów cerkiewnych, prowadzi warsztaty śpiewu sakralnego i ludowego.

Borys Buń – choreograf zespołów tańca ludowego w Ukrainie i na Podlasiu.

wysłuchało łącznie 51 jednostek wykonawczych.

W konkursie wzięli udział wykonawcy muzyki ukraińskiej (soliści, duety, trio, kwartety oraz zespoły) z terenu Podlasia i innych regionów Polski. Prezentowali się oni w następujących kategoriach: folklor autentyczny, folklor opracowany, piosenka autorska i współczesna. W każdej z tych kategorii wykonawcy byli oceniani w czterech grupach wiekowych: dzieci (do lat 10), młodzież (od 11 do 17 lat) oraz dorośli (od 18-59 lat), dorośli (60+). Uczestnicy konkursu przedstawili jeden wybrany utwór w odpowiedniej kategorii.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

FOLKLOR AUTENTYCZNY:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Katarzyna Parfieniuk

II miejsce – Gabriela Ostapkowicz

Zespoły:

II miejsce – Folklorystyczny zespół Ranok młodsza grupa

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

I miejsce – Natalia Nikitiuk

Zespoły:

I miejsce – Wokalna grupa zespołu Ranok

II miejsce – Folklorystyczny zespół Ranok

III miejsce – Zespół Hiłoczka

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Zespoły:

II miejsce – Zespół Dobryna

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

I miejsce – Wiera Niczyporuk

Wyróżnienie – Olga Fiłoc

Wyróżnienie – Nina Tymoszuk

Zespoły:

I miejsce – Zespół Malinki

I miejsce – Zespół Rodyna

FOLKLOR OPRACOWANY:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Lida Panasiuk

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

III miejsce – Aleksandra Kasperuk

Małe formy:

II miejsce – Dominika Hapunowicz i Joanna Wasiluk

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Małe formy:

II miejsce – Julia Mirończuk i Mariola Kadłubowska

Wyróżnienie – Zespół Dwa Kolory

Zespoły:

I miejsce – Zespół Mikron żeńska grupa

 Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

II miejsce – Antonina Gruszewska

III miejsce – Petro Romaniv

Małe formy:

Wyróżnienie – Duet Jadwiga Deoniziak i Taisa Kwasik

Zespoły:

I miejsce – Zespół Orlanie

II miejsce – Zespół Reczańka

III miejsce – Zespół Tęcza

III miejsce – Zespół Niezabudki

 PIOSENKA WSPÓŁCZESNA:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Nikola Hołodok

II miejsce – Lena Iwaniuk

II miejsce – Martyna Sacharczuk

Małe formy:

I miejsce – Daria Sawicka, Aleksandra Białokozowicz i Iga Matejak

Zespoły:

I miejsce – Zespół Soneczko

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

I miejsce – Wiktoria Masalska

II miejsce – Aleksandra Wołczyk

III miejsce – Melania Szumejko

Zespoły:

I miejsce – Zespół Cykada

II miejsce – Zespół Domino

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

II miejsce – Wiktoria Gać

Małe formy:

I miejsce – Trio Biełyja Kryły

Zespoły:

I miejsce – Zespół Piosenki Regionalnej Łuna

PIOSENKA AUTORSKA:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Melania Czyżewska

Małe formy:

III miejsce – Trio Nina Iwaniuk, Zofia Żukowska i Hanna Łabowicz

Zespoły:

I miejsce – Zespół w składzie: Katarzyna Parfieniuk, Ksenia Parfieniuk, Gabriela Ostapkowicz, Lena Czykwin, Urszula Baran

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

II miejsce – Zofia Filipiuk

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

I miejsce – Jarosław Antypowicz

Zespoły:

I miejsce – Zespół Mikron

II miejsce – Zespół Werwoczki

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Małe formy:

III miejsce – Kwartet Walentyna Marcinowicz, Tamara Rusinowicz, Natalia Martynowicz, Walentyna Kolenda

Wyróżnienie – Duet Elżbieta Sadowska i Teresa Wróblewska

Wyróżnienie – Duet Anna Romaniuk i Olga Fiłoc

Zespoły:

Wyróżnienie – Zespół Cegiełki

 ŚPIEW CHÓRALNY:

Zespoły:

II miejsce – Chór Miasta Hajnówka

 

Nagrodzeni wykonawcy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem pod względem wokalnym, jak i językowym, a także dbałością o formę prezentacji oraz odpowiednie stroje. Jury pragnie docenić wysiłek włożony w dobór repertuaru oraz przygotowanie do konkursu.

Cieszy fakt, że wykonawcy nadal sięgają po miejscowy repertuar tradycyjny. Jury ma jednak nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursu będzie on częściej wybierany i opracowywany przez wykonawców różnych pokoleń – zarówno starszych, pamiętających go ze swego dzieciństwa, jak i młodych śpiewaków.

 

Ukraińskie Słowo 12.05.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. W programie spotkamy się z Barbarą Kuzub – Samosiuk, która opowie o stałej ofercie zajęć rękodzielniczych w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze. Wsród uczestników warsztatów rękodzieła ludowego są m.in. mieszkający w GOK uchodźcy w Ukrainy. Dowiemy się również, jakie projekty zaplanowano do realizacji w najbliższych miesiącach.

Zapraszamy do wysłuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ukraińskie Słowo 28.04.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”.

W programie odwiedzimy punkt pomocy uchodźcom  znajdujący się na dworcu pkp w Białymstoku, będziemy również  rozmawiać z organizatorką manifestacji w centrum miasta ,,Wolna Ukraina.

Zapraszamy do wysłuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ukraińskie Słowo 7.04.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już  internetowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. Gościem dzisiejszego odcinka będzie dr Rostysłav Kramar, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, członek Zarządu Towarzystwa Demokratycznego Wschód.

Zapraszamy do wysłuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.