Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór kolęd w Rogaczach

Zapraszamy serdecznie na Wieczór kolęd do Gminnego Ośrodka Kultury w Rogaczach, który odbędzie się 22 stycznia 2023 r.

Początek o 14.00

Wystąpią: „Hiłoczka” z Czeremchy, „Rodyna” z Dubiażyna, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, „Z lasu” z  Warszawy.

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.