Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór kolęd w Białymstoku

Zapraszamy serdecznie na Wieczór kolęd do Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, który odbędzie się 22 stycznia 2023 r.

 

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej zostały nieodpłatnie udostępnione przez Miasto Białystok.