Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór kolęd w Nurcu Stacji

Zapraszamy serdecznie na kolejny Wieczór kolęd – tym razem do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji, który odbędzie się w niedzielę 22 stycznia 2023 r.

Początek o 16.00.

Wystąpią: „Hiłoczka” z Czeremchy, „Z lasu” z  Warszawy, „Niezabudki” i „Tęcza” z Nurca Stacji.

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Wieczór kolęd w Rogaczach

Zapraszamy serdecznie na Wieczór kolęd do Gminnego Ośrodka Kultury w Rogaczach, który odbędzie się 22 stycznia 2023 r.

Początek o 14.00

Wystąpią: „Hiłoczka” z Czeremchy, „Rodyna” z Dubiażyna, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, „Z lasu” z  Warszawy.

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.