Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 4.08.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W dniach 22-24 lipca odbył się XXVII Festiwal Wielu Kultur i Narodów ETHNO FESTIWAL CZEREMCHA. Wśród różnorodnych pukntów programu – koncertów, warsztatów, prezentacji, spotkań czy kiermaszu rękodzieła ludowego, nie zabrakło ukraińskich akcentów.