Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty „Hiłoczki”

W dniach 18-21 lipca w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach koło Grodziska odbyły się warsztaty muzyczne ukraińskiego zespołu folklorystycznego „Hiłoczka” z Czeremchy. Wzięło w nich udział 29 osób – w większości młodsi, ale także starsi członkowie zespołu. Powtarzali oni poznany na próbach repertuar, uczyli się nowych pieśni z Podlasia i Polesia, a także odpoczywali na łonie natury. Pracowała z nimi liderka zespołu Irena Wiszenko i folklorystka z Równego Alla Kowlczuk.

Warsztaty zakończyły się koncertem dla turystów odwiedzających „Ziołowy Zakątek”. Odbyły się one w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Działalność amatorskich zespołów artystycznych” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.