Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Odbyło się drugie posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej

29 lipca w Bielsku Podlaskim odbyło się drugie posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej, która została ustanowiona kilka miesięcy temu przez Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związek Ukraińców Podlasia. Jej celem  jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniach i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia.

Pierwsze posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej odbyło się 4 lipca. Pisaliśmy o nim na naszej stronie internetowej:

Posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej

Drugie posiedzenie było poświęcone procedurze wskazywania kandydatów na laureatów Nagrody. Większość posiedzenia zajęły dyskusje i wstępne wskazanie kandydatów na laureatów Nagrody w poszczególnych kategoriach: Twórczość literacka, Działalność naukowa, Działalność popularnonaukowa, Twórczość publicystyczna.

Głosowanie i ostateczna decyzja Kapituły o przyznaniu Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 odbędzie się na jesiennym posiedzeniu. Następnie odbędzie się konferencja prasowa, na której zostanie przekazana informacja o tegorocznych laureatach Nagrody. Uroczyste wręczenie Nagród planowane jest w październiku br.

Informacje o nagrodzie oraz procesie jej przyznawania dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego w Aktualnościach oraz w zakładce:

https://www.pninstytut.org/pl/popularyzacja/podlaska-nagroda-naukowo-literacka/

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.