Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 16.03.2023

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

Spotkamy się ze Svitłaną Łozenko – malarką z Kijowa, która tuż po wybuchu wojny przyjechała do Polski. Jeszcze do 21 marca można obejrzeć wystawę jej obrazów w Siemiatyckim Ośrodku Kultury.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.