Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Związek Ukraińców Podlasia pomaga Ukrainie

Tydzień temu został dostarczony do Ukrainy transport 71 śpiworów. extra klasy. W proces produkcji zaangażowany był Związek Ukraińców Podlasia, Fundacja Nasz Wybór z Warszawy oraz grupa osób z Białegostoku, która bezpośrednio nadzorowała proces dostarczenia odpowiednich materiałów oraz projekt i szycie śpiworów.
Wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc. Niech służą jak najlepiej.