Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Do 31 marca można zgłaszać prace na konkurs „Piszemo po swojomu”

Na prośbę potencjalnych uczestników organizator Podlaski Instytut Naukowy przedłużył termin zgłaszania prac na Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”. Prace można zgłaszać jeszcze przez dwa tygodnie – do 31 marca 2023 roku.

Celem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest zachęcenie osób znających i używających ukraińskich gwar Podlasia do twórczości literackiej we własnym języku. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jako pracy konkursowej co najmniej jednego oryginalnego utworu literackiego napisanego ukraińską gwarą Podlasia.

Prace konkursowe z dopiskiem KONKURS LITERACKI należy:

– przekazać dla organizatora konkursu (Podlaski Instytut Naukowy, Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14)

– lub przesłać pocztą na adres:

Podlaski Instytut Naukowy

skr. poczt. 26

17-100 Bielsk Podlaski

– lub przesłać na adres mailowy Konkursu: poswojomu@gmail.com

Szczegóły:

Organizatorem Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” jest Podlaski Instytut Naukowy z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Partnerem przy organizacji konkursu jest Związek Ukraińców Podlasia.

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.