Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Choinka w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim

W klasach ukraińskich w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odbywały się choinki noworoczne. Wszystkie dzieci uczące się języka ukraińskiego otrzymały prezenty świąteczne.

Noworoczne paczki ufundował Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

A tak się bawiły i takie oto prezenty otrzymały dzieci z ukraińskich klas: