Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Choinka w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim

W grupach ukraińskich w Szkole Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim odbyła się choinka noworoczna. Wszystkie dzieci uczące się języka ukraińskiego otrzymały prezenty świąteczne.

Noworoczne paczki ufundował Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

A tak się bawiły i takie oto prezenty otrzymały dzieci z ukraińskich grup.