Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Realizacja zadań dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

W 2022 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

  1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.
  2. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.
  3. Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.
  4. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.
  5. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.
  6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.
  7. Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia.
  8. Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.