Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Program „Ukraińskie Słowo” na kanale YouTube

W 2022 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo””. Programy będą emitowane co tydzień w czwartki na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia, a następnie udostępniane na naszej stronie internetowej, a także na stronie internetowej Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” https://nadbuhom.pl

To kontynuacja audycji, których przez 12 lat można było słuchać na antenie Radia Orthodoxia, a które od wielu lat były emitowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

W pierwszej audycji „Ukraińskie Słowo” usłyszymy relację z organizowanego przez Związek Ukraińców Podlasia „Wieczoru Kolęd w Czeremsze.

Program jest dostępny na kanale YouTube pod linkiem:

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Płyta Podlasie kolęduje dostępna na YouTUBE

W tym roku zapraszamy Państwa do kolędowania przy rodzinnym stole razem z zespołami, które działają przy Związku Ukraińców Podlasia. Na naszym kanale YouTube właśnie ukazała się nagrana w 2019 roku płyta ,,Podlasie kolęduje. Ukraińskie kolędy i szczedriwki Podlasia”.  Różnorodny repertuar bożonarodzeniowy wykonują takie zespoły, jak: “Hiłoczka” z Czeremchy, “Dobryna” z Białegostoku, „Ranok” z Bielska Podlaskiego,“Rodyna” z Dubiażyna oraz Zespół śpiewaczy z Czeremchy Wsi.