Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do czytania „Nad Buhom i Narwoju”

Zapraszamy do kupowania i czytania Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

Wraz z nr 5/2023  jest dostępny kalendarz na 2024 rok.

 

Nr 5/2023 jest dostępny w sieci „Kolporter” na terytorium całej Polski w następujących miejscowościach:

 

GDZIE KUPIĆ

 

Ponadto czasopismo (kilka ostatnich numerów) jest dostępne w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Osoby, które wolą czytać w wersji elektronicznej, mogą kupić „Nad Buhom i Narwoju” za pośrednictwem e-prasy pod linkiem:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

 

O czym piszemy w numerze 5/2023?

Останній номер

 

W każdej chwili możliwa jest również prenumerata – to gwarancja szybkiej wysyłki od razu po wyjściu czasopisma z drukarni:

PRENUMERATA

Pismo wydaje Związek Ukraińców Podlasia ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.