Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Mikołaj Roszczenko „Buwało i nyni” (tekst dramatu)

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można przeczytać tekst dramatu  Mikołaja Roszczenki pt. „Buwało i nyni”. Utwór został nagrodzony jednym z dwóch pierwszych miejsc w kategorii „dramat” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

 

Utwór jest dostępny pod linkiem:

Микола Рощенко «Бувало і нині»

 

*****

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.