Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór kolęd w Moszczonie Pańskiej

Tym razem zapraszamy na Wieczór kolęd do Moszczony Pańskiej! Koncert odbędzie się 29.01.2023 w miejscowej świetlicy.

Początek o  godz. 15.

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.