Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Choinka dla dzieci ukraińskich

21 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odbyła się noworoczna choinka dla ukraińskich dzieci ze szkoły i Przedszkola nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim. Były gry i zabawy oraz tańce muzyki do ukraińskiej. Uczestników spotkania odwiedził św. Mikołaj, który wręczył obecnym ciekawe upominki.

Świąteczne prezenty otrzymali wszyscy uczniowie uczący się ojczystego języka ukraińskiego w Bielsku Podlaskim, Czeremsze i Białymstoku.

Noworoczne upominki zostały zakupione przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł””.