Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty w Czeremsze

W dniach  22-24 listopada 2021 r. i 29-30 listopada 2021 r.  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Czeremsze w klasach  II, III i IV odbywały się warsztaty wyszywania krzyżykiem. Dzieci, uczęszczające na zajęcia języka ukraińskiego, na początku poznawały wzory ukraińskie (kwiaty, ptaszki, figury geometryczne, motywy roślinne), wybierały sobie wzór,  przerysowywały na  kratkę w kratkę, a później wyszywały na kanwie. Najbardziej uczniom przypadły do gustu wzorki świąteczne, z których później powstały piękne kartki i obrazki z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Warsztaty zorganizował Związek Ukraińców Podlasia w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.