Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert Kolęd W Czeremsze

 

19 grudnia odbędzie się Wieczór Kolęd w Czeremsze. Wystąpią Hiłoczka, Dobryna, Rodyna, Zespół z Czeremchy Wsi, Zespół z Wólki Terechowskiej oraz Chór Parafialny z Kuzawy.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.