Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty śpiewu: liryka z Malinnik

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia zaprasza na warsztaty z wybitną śpiewaczką Wierą Niczyporuk z Malinnik. Będzie to spotkanie poświęcone przede wszystkim pieśniom lirycznym o różnej tematyce, począwszy od żartobliwych po smutne pieśni o przemijaniu. Teksty pieśni (wszystkie wykonuje się w lokalnej gwarze) będą tłumaczone na język polski.
Koszt udziału: 40 zł/os
Informacje i zapisy: stow.dziedzictwopodlasia@gmail.com
Liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1049966926379725
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023