Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 14.09.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu spotkamy się Tetianą Sopiłką, która opowie o specyfice folkloru podlaskiego. Ponadto Sławomir Sawczuk zaprosi na „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje” oraz powiemy o laureatach Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej, którą przyznaje Podlaski Instytut Naukowe w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

 

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.