Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 7.04.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już  internetowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. Gościem dzisiejszego odcinka będzie dr Rostysłav Kramar, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, członek Zarządu Towarzystwa Demokratycznego Wschód.

Zapraszamy do wysłuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.