Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Godziny otwarcia biura Związku Ukraińców Podlasia

Nasze biuro przy ul. Krynicznej 14 w Bielsku Podlaskim jest otwarte codzienne w godzinach 17.00-19.00.