Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 27.07.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu spotkamy się zespołami „Horyna” z Równego oraz GG HulayHorod z Kijowa, które wystąpiły podczas XXVIII Ethno Festiwalu Wielu Kultur i Narodów w Czeremsze. Festiwal odbył się w dn. 21-23 lipca 2023 r.

 

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.