Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Leokadia Sajewicz „Byli budni, byli swiata, było…”

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można posłuchać fragmentu opowiadania Leokadii Sajewicz z cyklu pt. „Byli budni, byli swiata, było…”. Za cykl autorka została nagrodzona jednym z dwóch pierwszych miejsc w kategorii „proza” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po-swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

Fragment utworu z cyklu „Byli budni, byli swiata, było…” został zaprezentowany przez autorkę podczas uroczystego ogłoszenia rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po-swojomu”, które odbyło się 18 czerwca 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do posłuchania:

Леокадія Саєвич «Билі будні, билі свята, било…»

Materiał video został przygotowany przez Jerzego Misiejuka.

**********************************************

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.