Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 22.09.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

17 września w Skansenie w Koźlikach odbyła się tradycyjna już impreza „Tanci w kłuni”. W programie, oprócz nauki tradycyjnych tańców prowadzonej przez grupę „Chłopcy z Nowoszyszek”, zorganizowano także warsztaty pieśni z Marią Denisiuk z Kożyna oraz koncertu grupy Polesie_PL. W programie będziemy rozmawiać z organizatorką spotkania, Julitą Charytoniuk oraz z Marią Denisiuk.

Zapraszamy do wysłuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.