Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert w Krzywej

17 września we wsi Krzywa w gminie Bielsk Podlaski odbyła się uroczystość z okazji zakończenia żniw – dożynki. Imprezę zorganizowała miejscowa Rada Sołecka, ale w organizację imprezy zaangażował się Związek Ukraińców Podlasia. Na koncercie wystąpiły zespoły działające w ramach ukraińskiej organizacji, a także wykonawcy rekomendowani przez ZUP: Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego, „Rodyna” z Dubiażyna, Ukraiński Zespół Folklorystyczny „Hiłoczka” z Czeremchy, „Werwoczki” z Orli oraz solistka Julia Panasiuk z Równego, mieszkająca obecnie w Bielsku Podlaskim.

Relację z dożynek można posłuchać w programie „Dumka Ukraińska”:

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/218256

Fot. Sławomir Sawczuk