Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 05.05.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”.

W programie spotkamy się z uczestnikami akcji „Operacja Czysta Rzeka” w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią.

Zapraszamy do wysłuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.