Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Spotkanie dla obywateli Ukrainy w Bielsku Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zaprasza obywateli Ukrainy, ale też Państw Trzecich, którzy w wyniku wojny opuścili Ukrainę i są zainteresowani znalezieniem pracy na terenie Unii Europejskiej, na spotkanie informacyjne z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Spotkanie odbędzie się w języku ukraińskim w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim pok. 301 w ramach realizacji działań związanych z projektem pilotażowym „EU Talent Pool”.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszą telefoniczną rejestrację: tel. 85 8332717.