Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Już pojutrze VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

18-19 listopada 2022 r. w Bielsku Podlaskim i Białej Podlaskiej odbędzie się VI Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Migracje, deportacje, przesiedlenia w historii Podlasia” (w 75. rocznicę akcji „Wisła”).

Organizatorem wydarzenia jest Podlaski Instytut Naukowy, współorganizatorami: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Związek Ukraińców Podlasia, Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Towarzystwo Ukraińskie.

Informacja o konferencji i program:

VI PUKN

W sieci Facebook zostało utworzone wydarzenie o konferencji:

https://www.facebook.com/events/1160318291556342

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski. Sponsorzy: Polska Sieć Sklepów „Arhelan”, Agencja Wydawnicza „Ekopress”, J.W. Zakład Transportowy.