Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Realizacja zadań dzięki dotacji MSWiA w 2024 r.

W 2024 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.

2. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.

3. Wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

4. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.

5. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.

6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.

7. Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia.

8. Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

Projekty