Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Projekty

  2024 ROK Realizacja zadań dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP W 2024 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania: 1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia. 2. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską. 3. Wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. 4. Warsztaty kultury … Czytaj dalej Projekty