Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Agnieszka Daniluk „Ne howoru po swojomu”

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można przeczytać wiersz Agnieszki Daniluk „Ne howoru po swojomu”. Został on nagrodzony trzecim miejscem w kategorii „poezja” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

******

Utwór jest dostępny pod linkiem:

Агнешка Данилюк «Не говору по-свойому»

 

*****

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.