Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje”

„Джерела” to prezentacja ukraińskiej tradycyjnej kultury Podlasia.

„Dżereła” to źródła – najczęściej bagienny, trudny do zdobycia teren, z którego początek biorą rzeki. Podobne są źródła tradycyjnej, coraz częściej zapominanej, ludowej kultury.

Podczas festiwalowego koncertu zaprezentujemy dawne pieśni z regionu Podlasia, a także obrzęd – w tym roku będzie to scenka ukazująca charakterystyczne dla tej pory roku kiszenie kapusty. Na zakończenie zagramy na folkowo.

W programie:

Koncert zespołów grup śpiewaczych i zespołów folklorystycznych

Pokaz obrzędu „Jak kiedyś kiszono kapustę” w wykonaniu grupy z Malinnik

Folkowe granie z „Monysto”

Na koncercie wystąpią zespoły folklorystyczne z Podlasia, między innymi: grupy śpiewacze z Czeremchy Wsi i Dobrowody, „Hiłoczka” z Czeremchy, „Ranok” z Bielska Podlaskiego, „Rodyna” z Dubiażyna „Dobryna” z Białegostoku, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, „Malinki” z Malinnik oraz goście z Warszawy – ukraiński zespół „Monysto”.

Wydarzenie na FB:

https://www.facebook.com/events/1841354856259283

„Dżereła” odbywają się dzięki dotacji z budżetu państwa.