Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Estera Tichoniuk stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego

9 lutego 2024 r. podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Białostockiej w Białymstoku uhonorowano ponad 500 uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego. Wśród nagrodzonych stypendiami Marszałka Województwa Podlaskiego znalazła się utalentowana młoda śpiewaczka z Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańska „Ranok” z Bielska Podlaskiego – Estera Tichoniuk.

Celem stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego jest pomoc dzieciom i młodzieży w realizacji pasji i talentów oraz dotarcie do tych uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do dóbr kultury. W tym roku na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie zarząd województwa przeznaczył ponad półtora miliona złotych. Będą przez rok dostawać po 250 zł miesięcznie.

Serdecznie gratulujemy Esterze Tichoniuk stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego!